Polish Ministry

POLSKA SZKOLA DOKSZTALCAJACA

POLISH CULTURAL SCHOOL

On Mondays during the school year from 5:30Pm to 8:00PM classes are held for Polish children ages 3 and up. Polish children are being taught the Polish language and culture. Children who attend the classes already speak Polish, but the school helps them to improve the language of their parents.

DROGA KRZYŻOWA PO POLSKU

THE STATIONS OF THE CROSS IN POLISH

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE PO POLSKU

POLISH RETREAT

GORZKIE ŻALE

PRZEPISY WIELKOPOSTNE

Są dwa słowa, które musimy pojąć, jeśli mamy zrozumieć przepisy Wielkiego Postu: Post (post ilościowy - ograniczenie ilości posiłków) i Abstynencja (post jakościowy – zachowanie wstrzemięźliwości od mięsa).

Post obowiązuje ​​osoby w wieku od 18 lat do ukończenia 59 roku życia a mogą one w dniu postu spożywać tylko jeden pełny posiłek oraz dwa posiłki lekkie.

Abstynencja oznacza, że ​​ci, którzy osiągnęli wiek 14 lat, nie mogą jeść mięsa w dniu postnym.
Przestrzeganie postu i abstynencji jest poważnym obowiązkiem. Oznacza to, że jego zaniedbanie bez uzasadnionych racji jest grzechem.

Są tylko dwa dni w ciągu roku, kiedy obowiązuje zochowanie Postu i Abstynencji, a są to Środa Popielcowa i Wielki Piątek.
W pozostałe piątki Wielkiego Postu zachowujemy abstynencję (wstrzemięźliwość od mięsa). Wszystkie inne piątki roku są obchodzone jako dni pokuty, ale każda osoba może zastąpić abstynęcję (wstrzemięźliwość od mięsa) inną praktyką pokutną będącą dobrowolnym samozaparciem.

Ponadto, zgodnie z prawami Kościoła, każdy z nas musi wypełnić obowiązek wielkanocny, który jest przyjęciem Sakramentu Pojednania i Komunii Świętej.

Kodeks kanoniczny 920 § 1 mówi: Wszyscy wierni, po tym jak zostali wcieleni w Najświętszą Eucharystię, są zobowiązani do przyjmowania Komunii przynajmniej raz w roku.

Czas na spełnienie tego zobowiązania przypada od Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu (21 Lutego) do Uroczystości Świętej Trójcy (30 Maja).

LENTEN REGULATIONS

There are two words that we must understand if we are to understand the Lenten regulations: Fast and Abstinence.
Fast means that those between the ages of 18 and 59 (inclusive) must have only one full meal in that day and the other two meals should not equal that meal in quantity.
Abstinence means that those who have reached the age of 14 must not have meat on that day.

The obligation to observe these laws of Fast and Abstinence "substantially", or as a whole, is a serious obligation. This means that not observing these rules can be a potentially sinful situation.

So, then, there are only two days in the entire year that we observe Fast and Abstinence and they are Ash Wednesday and Good Friday.

The other Fridays of Lent we observe Abstinence (no meat).

All the other Fridays of the year are seen as days of penance, but each individual person may substitute some other practice of voluntary self-denial for the traditional Abstinence.

Also, in accordance with the laws of the church, we each must fulfill the Pascal Precept or Easter Duty, which is the reception of Communion and Reconciliation.

The Code of Canon Law 920 §1 reads: All the faithful, after they have been initiated into the Most Holy Eucharist, are bound by the obligation of receiving Communion at least once a year.

The time allowed for this obligation is from the First Sunday of Lent (February 21) to the Solemnity of the Holy Trinity (May 30).

Search